đội ngũ đánh giá trường

Danhgiatruong được sáng lập bởi các thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục & công nghệ. Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm, am hiểu nhu cầu phụ huynh học viên.

Nguyễn Hoàng Nam
Co-Founder / Business

Đồng sáng lập Danhgiatruong.com 

Hoàng Nam phụ trách các hoạt động kinh doanh.

Bang Trần
Co-founder / Operation

Bang là thành viên sáng lập Danhgiatruong, phụ trách các giải pháp kỹ thuật cho khách hàng cũng như doanh nghiệp.