Tiếng Anh Người Lớn English Hub Tại VUS

English Hub – Anh Ngữ Tương Tác Cho Người Trẻ Ưu điểm của chương trình: Học viên tiếp thu bài học hiệu quả cũng như trang bị các kỹ năng cần thiết để học tập hay làm việc trong môi trường quốc tế Giáo trình thiết kế riêng: Do VUS kết hợp cùng Nhà xuất[Xem thêm]

Trung tâm Anh văn Hội Việt Mỹ VUS

Giới thiệu chung về VUS VUS tự hào trở thành đơn vị đào tạo Anh ngữ đạt tiêu chuẩn toàn cầu được công nhận bởi NEAS, tổ chức độc lập quản lý chất lượng các trung tâm giảng dạy Anh ngữ quốc tế. Suốt 25 năm qua, chứng nhận Chất lượng NEAS đã xác nhận[Xem thêm]