Học phí trung tâm Anh ngữ British Council

Học phí khóa học Primary tại British Council Lớp bao gồm 5 cấp từ Primary 1 đến Primary 5, với học phí VND 18,800,000/khóa. Học phí khóa học Secondary Lớp bao gồm 7 cấp từ Sec1 đến Sec7, với học phí VND 19,750,000/khóa. Khóa học Academic English và luyện thi IELTS Khóa luyện IELTS: VND[Xem thêm]