Học phí trung tâm Anh ngữ Wall Street English

Wall Street English là một trong những trung tâm Anh ngữ có học phí thuộc hàng top hiện nay. Đi kèm học phí cao, cơ sở vật chất tại đây được đánh giá tương xứng với học phí. Các khóa học tại Wall Street English IELTS Preparation: Học IELTS theo phương pháp Wall Street English[Xem thêm]