Học phí khóa học Primary tại British Council

Lớp bao gồm 5 cấp từ Primary 1 đến Primary 5, với học phí VND 18,800,000/khóa.

Học phí khóa học Secondary

Lớp bao gồm 7 cấp từ Sec1 đến Sec7, với học phí VND 19,750,000/khóa.

Khóa học Academic English và luyện thi IELTS

Khóa luyện IELTS: VND 9,400,000/khóa

Khóa luyện IELTS Pre-Intermediate: VND 8,800,000/khóa.

Luyện viết IELTS: VND 5,000,000/khóa.

One thought on “Học phí trung tâm Anh ngữ British Council

  1. Pingback: Học Phí Trung Tâm Anh Ngữ YOLA Là Bao Nhiêu?

Comments are closed.