Các bài kiểm tra ‘Cambridge English: Young Learners’ được thiết kế dành cho trẻ em, chia thành 3 trình độ: Starters, Movers, Flyers giới thiệu đến các em những bài nói và viết tiếng Anh hàng ngày và là một cách tuyệt vời để các em tự tin và cải thiện khả năng tiếng Anh của mình.

Các bài kiểm tra được viết xung quanh những chủ đề quen thuộc và tập trung vào các kỹ năng cần thiết để giao tiếp hiệu quả bằng tiếng Anh thông qua nghe, nói, đọc và viết.

1. Cấu trúc bài thi

Bài thiStartersMoversFlyers
Nghe4 phần
20 câu hỏi
20 phút
5 phần
25 câu hỏi
25 phút
5 phần
25 câu hỏi
25 phút
Đọc-Viết5 phần
25 câu hỏi
25 phút
6 phần
35 câu hỏi
30 phút
7 phần
44 câu hỏi
40 phút
Nói4 phần
3-5 phút
4 phần
5-7 phút
4 phần
7-9 phút
Tổng thời gian43-45 phút60-62 phút72-74 phút

2. Chuẩn bị cho kỳ thi

Phụ huynh và các thí sinh có thể truy cập đường link dưới đây để tham khảo đề thi mẫu, clip mô phỏng bài thi nói và một số tài liệu bổ trợ do Nhà xuất bản Đại học Cambridge và Hội đồng Khảo thí Tiếng Anh Đại học Cambridge phối hợp thực hiện:

– Startershttps://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/starters/preparation/
– Movershttps://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/movers/preparation/
– Flyershttps://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/flyers/preparation/

3. Kết quả

– Tất cả các thí sinh sau khi tham dự kỳ thi YLE đều nhận được chứng chỉ của Cambridge. Kết quả ở mỗi phần thi không thể hiện đỗ hay trượt mà điểm số được thể hiện bằng số khiên (từ 1-5 khiên/phần thi).
– Những thí sinh có tổng điểm từ 12/15 trở lên có thể sẵn sàng để dự thi kỳ thi tiếp theo.
– Những thí sinh có tổng điểm dưới 12/15 cần luyện tập thêm các kỹ năng.
– Kết quả online sẽ có từ 4 – 5 tuần kể từ ngày thi và chứng chỉ sẽ có sau 1 – 2 tuần tiếp theo.

4. Hồ sơ dự thi

Hồ sơ dự thi bao gồm:
– 01 bản photo giấy khai sinh
– 01 đơn đăng ký dự thi có ảnh 4×6 của thí sinh